Burgerschap
Domein: Sociaal-Maatschappelijk

Bernadette
van
Kleef

Vrijheid van Meningsuiting
(Opdracht 1 & 2)

lhbtq.jpg

Groep: Bernadette van Kleef, Yuri de Wit, Josca Westendorp en Amina Dzubur

Opdracht 1: Startopdracht. Ga in groepjes uiteen (2,3 of 4 studenten).

1.1. Wat versta jij/jullie onder vrijheid van meningsuiting?

Eerlijkheid, maar wel op een bepaalde manier. Je moet je mening bij jezelf houden, en de ander daarin niet in hun waarde zien te schaden.

Het heeft grote consequenties zodra mensen dat wél doen, zoals bij discriminatie. Als tegenreactie komen er bijvoorbeeld demonstraties. Bij zo’n demonstratie maakt een massa aan mensen ook weer dankbaar gebruik van vrijheid van meningsuiting.

We vinden dat allemaal als groep wel, dat je je mening bij jezelf moet houden. De uitspraken “Ik vind de politie rot.” en “De politie is rot.” zijn allebij gewaagd. Toch is de eerste meer gewenst, omdat je de ik-vorm erbij haalt, en het op die manier meer bij jezelf houdt.

Het is weleens de vraag of iemand zijn mening wel doordacht is. Door invloedsferen zoals familie en vrienden, krijg je je mening met de paplepel ingegoten. Bij sommige mensen is hun mening daardoor meer een geautomatiseerde, ingebakken regel, in plaats van een iets dat ze voor zichzelf hebben uitgedacht.

1.2. Welke meningen/denkrichtingen heb je in je omgeving gehoord?

Er bestaat veel verdeeldheid in mening over de Zwarte Pietendiscussie. Om die reden wordt er ook weer op verschillende manieren met Zwarte Piet omgegaan. Sommigen maken er roetveegpieten van. Anderen houden het bij hun traditie, en schminken daarbij het complete gezicht zwart. Op de Nederlandse Antillen gebruiken ze weer een Zwarte Sinterklaas. Hun gedrag in hoe ze met Zwarte Piet omgaan, is ook hun mening.

Voor de kinderen valt het niet zo op, maar voor veel volwassenen is het een hele zichtbare discussie. Veel mensen zien er een pijnlijk verleden over de slavernij in terug. Voor hen is het aanzicht van een zwartgeschminkt persoon, met cartoonistisch rode lippen en gouden oorring, een trap tegen het zere been.

1.3 Wat versta jij/jullie onder discrimineren?

Discrimineren doe je zodra je met je mening, uitspraak of actie je medemens anders behandelt.

Voorbeeld: In het personenbestand van het Friesland College kan je als je als hetero getrouwd bent, je achternaam veranderen. Dat gaat niet als je als homo getrouwd bent. Je wordt vanuit een verouderd systeem als homo zijnde anders behandeld, dan als je als hetero getrouwd bent. Hoewel het misschien de intentie van een levend persoon is, wordt er wel gediscrimineerd. Dit komt bij veel bedrijven nog steeds vaak voor.

 

 

1.4 Welke meningen/denkrichtingen heb jij in je omgeving gehoord?

Mensen uiten snel hun mening als het gaat over mensen uit de LHBTQ+ groep, en discrimineren daar ook snel bij. Discriminatie op een persoon heeft impact, omdat die als tegenreactie zich erdoor anders gaat gedragen.

Yuri gaat bijvoorbeeld als homo zijnde zo gauw niet hand in hand met zijn geliefde door een binnenstad lopen, uit angst opmerkingen naar zijn hoofd te krijgen. Daar heb je dan geen zin in. Josca zegt nu minder tegen mensen dat ze bijziend is, omdat het is voorgekomen dat mensen er negatieve en voorbarige conclusies bij hebben getrokken.

Wij als groepje zijn van mening dat discriminatie vaak irreëel gegrond is. Gelovigen bepalen bijvoorbeeld met jouw anders zijn voor je of je in de hemel of de hel terecht komt. Het bestaan van die plekken is nooit wetenschappelijk bewezen. Je hele persoonswaarde wordt gepijld aan iets wat inherent dubieus is.
 


 Omdat we het na elke discussie in opdracht 2 met elkaar eens waren en niet vier keer hetzelfde document hoefden in te inleveren, is deze opdracht namens ons alle vier ingeleverd. Op Teams zul je daardoor zien dat Yuri, Josca en Amina de opdracht van burgerschap nog niet hebben ingeleverd. Bernadette heeft dat in dit geval, met dit document, voor hen gedaan. Dit was in overleg met de docent.
 

stroopwafelpiet.jpg

Opdracht 2: Vrijheid van meningsuiting of discriminatie.

Verzamel drie uitingen uit media die mondeling of schriftelijk zijn gedaan, waarvan jij denkt: Kan dit nou wel of niet? Is dit discriminatie of vrijheid van meningsuiting? De uitingen noteer je in Word.

Laat de uitspraken aan drie andere mensen lezen. Vraag aan deze mensen hoe zij de uitspraken beoordelen en wat hun argumenten ervoor zijn. Noteer dit ook. Geef na of jij de reactie van de drie anderen kunt delen of begrijpen. Leg uit waarom wel of niet. Noteer je bevindingen. Dit mag in een Word-bestand.


De discussie is niet woord voor woord nageschreven, maar vanuit bijgehouden notules verwerkt in antwoorden die ieder persoon globaal naar voren heeft gebracht. De antwoorden zijn dus gecomprimeerd, maar wel zo gebracht dat je de discussie eruit kan teruglezen.
 

Uiting 1:

“Ten aanzien van de verdachte Douwes, overweegt de rechtbank als volgt: “De verdachte heeft met haar oproep anderen aangezet tot het plegen van deze strafbare pleiten: ‘Ze weten het versperren van de A7 en het door andere feitelijkheden dwingen van anderen om iets te doen, niet te doen of te dulden.’”

bron:            “RECHTER: Hoogste Straf voor Boegbeeld Snelwegblokkade Jenny Douwes”
                     https://www.youtube.com/watch?v=hrDiLZuj-a8,
                     geraadpleegd 28 augustus 2020
 

Bernadette: “De vraag voor ons is: ‘Vinden we het discriminerend van de rechtbank dat Jenny Douwes wordt bestraft op basis van het uiten en handelen van haar mening?’”

Yuri: “Eigenlijk wel, want ze wordt bestraft voor het handelen naar haar vrijheid van meningsuiting.”

Bernadette: “Ja, maar de politie handelt niet alleen vanuit discriminatie. Ze heeft ook andere mensen tegengewerkt dan alleen die demonstranten. Voor andere mensen was de weg ook versperd.”

Yuri: “De politie heeft in de eerste plaats gereageerd op haar oproep, en daarmee gediscrimineerd op haar mening.”

Bernadette: “Ja, maar de politie handelt niet, of niet alleen, vanuit discriminatie. Met die oproep impliceerde ze ook dat ze met de actie van de wegversperring naast de demonstranten ook andere mensen ging belemmeren op de weg. Met dat in het achterhoofd, is het hoe dan ook gerechtvaardigd dat de politie daar dan op reageert.”

Amina: “Het is heel dubbel om te zien of het juridisch systeem naar discriminatie heeft gehandeld, vooral als er meer mensen geimpact zijn dan alleen de demonstranten. Bovendien is het ook weer discriminerend van de blokkeerfriezen om te handelen tegen de mening van die demonstranten.”

Josca: “Jenny heeft de hoogste straf dan ook niet alleen gekregen vanwege de oproep, maar omdat ze daadwerkelijk mensen, ongeacht of ze demonstranten zijn of niet, op de weg heeft belemmerd.”

Bernadette: “Vond je de straf van de rechtbank dan ook gerechtvaardigd?”

Josca: “Eigenlijk wel.”

Aan het eind van dit gesprek waren we het er allemaal wel mee eens dat we er dubbel in stonden. Omdat we van onszelf allemaal wel tegen Zwarte Piet waren, vonden we dat dat wat de blokkeerfriezen deden wel een heldendaad was. Toch konden we ons er ook in vinden hoe het gerechtvaardigd was om Jenny Douwes te bestraffen voor wat ze deed.

Uiting 2:
“Duizenden boze agrariërs willen op 1 oktober met honderden voertuigen naar Den Haag voor een grootscheepse demonstratie. Ze voelen zich in het verdomhoekje gedrukt en willen een signaal afgeven, zegt initiatiefnemer Bart Kemp: ,,De agrarische sector krijgt allerlei maatschappelijke problemen op haar bordje geschoven.’”

bron:              “Boeren Zijn Het Zat: Demonstratie Met Zeker Duizend Voertuigen Komt
                        Eraan”
                        https://www.ad.nl/ede/boeren-zijn-het-zat-demonstratie-met-zeker-duizend
                        voertuigen-komt-eraan~aaa6b3ae/?referrer=https://www.google.com/,
                        Geraadpleegd 28 augustus 2020

Bernadette: “Worden de boeren gediscrimineerd met hoe ze allerlei beperkingen worden opgelegd omwille van hun beroep?”

Josca: “Dat is lastig te zeggen, want ze krijgen verschillende beperkingen opgelegd. En in de ene kan ik me wel in vinden, en de andere weer niet. Ik vind het zelf bijvoorbeeld niet goed dat het OM tegenwoordig van de boeren eist dat ze de koeien minder eiwit-rijk voedsel geven, zodat het de stikstofuitstoot verlaagt. Het is niet goed voor de koeien. Toch ben ik het er ook wel mee eens dat de boeren voor zover mogelijk moeten meewerken in het verlagen van de stikstofuitstoot.”

Yuri: “Voor zover mogelijk ja, want niet elke boer heeft het geldbuffer om hun schuren te verbouwen e.d. voor dat doel. Ze zouden dan subsidie van de overheid moeten krijgen vind ik. De boeren willen wel meewerken, maar geef ze dan ook de ruimte in plaats van er simpelweg belasting op te gooien.”

Amina: “Het is wel actie-reactie van het OM. Als het de boeren niet lukt om te minderen in de stikstofuitstoot, moet er toch wel íéts van sanctie aan worden opgelegd. Wat dat betreft is die stikstofbelasting niet heel drastisch.”

Yuri: “Wel als je er je brood aan verdient.”

Bernadette: “En er is een verschil tussen het belasten van mensen die werken, en het belasten van mensen die dingen voor de hobby doen. Als iemand bijvoorbeeld oldtimers houdt en onderhoudt, weet diegene dat die daar hoge belasting aan betaalt. Hij is daarop voorbereid. Voor de boer is de impact veel groter, omdat dit iets is waar ze niet op aangepast zijn of onderuit komen. Een hogere belasting op milieuvervuiling impact zijn directe inkomsten veel meer.”

We vonden het aan het eind van het gesprek weermaals lastig om te zeggen of er sprake was van discriminatie ja of nee. Technisch gezien worden ze dat wel, omdat ze anders zijn in o.a. hun uitstoot aan stikstof en daarop worden belast. Maar we vinden het allemaal moeilijk om ervan te zeggen of zoiets uiteindelijk wel of niet gerechtvaardigd is.

Uiting 3:
“Hoe ziet Kaaspiet eruit? En wat kunnen we verwachten van Stroopwafelpiet? Op 15 november komt Nederland daar achter als bij de landelijke intocht in Gouda naast zwarte, ook gele en bruine pieten meelopen. Dit maakte de gemeente vandaag bekend.”

bron:              “Stroopwafelpiet En Kaaspiet Als Compromis Bij Intocht.”
                        https://www.trouw.nl/nieuws/stroopwafelpiet-en-kaaspiet-als-compromis-bij
                        intocht~b2ad4326/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F,
                        Geraadpleegd op 28 augustus 2020

Bernadette: “Wat vinden we hiervan? Is het besluit om de ‘traditionele Piet’ te vervangen door allerlei kleuren- en geurenpieten weer een discriminerende actie tegenover de voorstanders van Zwarte Piet? Die zullen zich toch vooral niet gehoord voelen.”

Yuri: “Het is vooral nietszeggend, een lachertje. Kinderen houden zich helemaal niet bezig met op welke manier Zwarte Piet voor de dag komt. Het is een overdreven actie. Daarbij moet ik het de Zwarte Pietenvoorstanders nageven dat de zwartgeschminkte variant in ieder geval wél de herkenning goed camoufleert voor kinderen. Door de schmink weet je als kind niet dat je bijvoorbeeld met de buurvrouw te maken hebt. Maar na een jaar of zeven maakt het ook weer niet zoveel uit. Dan is de geloofwaardigheid er ook al van af.”

Amina: “De geloofwaardigheid is op elke leeftijd wel te bevragen, vind ik.”

Yuri: “Ja, maar moet het kind zich overal bewust van zijn? De intentie van Zwarte Piet’s uiterlijk is verder onschuldig, en voornamelijk voor het prikkelen van de fantasie.”

Josca: “Ja, maar of die kleurenpieten nu een lachertje zijn of niet, het is wel een antwoord op de Zwartepietendiscussie. Zwarte mensen voelen zich gekwetst door de racistische elementen die de zwartgeschminkte Pieten met zich meebrengen. Dan is dit een begin om daar iets aan te veranderen.”

Bernadette: “Mee eens, maar ik ben het er ook mee eens dat dit ook eigenlijk overdreven is. Houd het dan liever bij roetveegpieten. Die kloppen ook veel beter bij het feit dat ze door de schoorsteen komen. Zo kunnen de Zwarte Pietenvoorstanders zich er ook makkelijker in vinden.”

Op het eind zaten we qua conclusie tussen: “Dit is te raar om er een mening over te hebben.” en “Eigenlijk is dit toch wel een goede beslissing.” Weermaals, omdat we allemaal wel tegen Zwarte Piet waren.