Burgerschap
Domein: Sociaal-Maatschappelijk

Bernadette
van
Kleef

Mensen- en kinderrechten
(Opdracht 3)

1. Wat zijn mensenrechten? ​
Mensenrechten zijn een groep regels die door de wet zijn vastgesteld. Ze gaan over wat juist is voor ieder mens, over wat ze kunnen en mogen.
 

2. Wat is het belang van mensenrechten?​
Mensenrechten zijn er om het welzijn van ieder mens te bevorderen. Zo heeft iedereen bijvoorbeeld hetzelfde recht op voedsel en onderdak. Hebben we die rechten niet, dan wordt het ook lastiger voor ons om gezond te blijven. Deze rechten gaan ook over ons mentale welzijn. Zo hebben we onder andere het recht om eerlijk en gelijk behandeld te worden.
 

3. Welke mensenrechten zijn er? (Kies voor jou de 5 meest aanspreekbare uit) ​
1. Het recht op onderwijs voor zowel kinderen als volwassenen. Kleine kinderen hebben meer moeite zich uit te spreken voor hun rechten, dus is het belangrijk dat volwassenen zich in hun belang inzetten voor goede scholing.
2. Het recht op eerlijke en gelijke behandeling spreekt mij aan, omdat er in de westerse wereld steeds meer belangstelling naar is gekomen.
Door middel van onder andere digitale media, spreken mensen zich uit over hun rechten. Groot is de kans dat je hierdoor inmiddels van termen als body positivity en lhbtq+ weet, ookal heb je er van jezelf misschien niet veel mee.
3. Het recht op voedsel is voor mij belangrijk. Ik koester het feit dat we in een land leven waarin de voedseldistributie erg toegankelijk en goedkoop is. Wij hoeven niet, zoals bijvoorbeeld in bepaalde delen van Amerika, 100 kilometer met de auto af te leggen om ééns in de twee weken groot in te slaan bij een supermarkt ter grootte van een IKEA-zaak. Bovendien leveren we ook goed en vers voedsel, en zorgen vrijwilligers (de voedselbanken) voor voedselvoorziening voor degenen die het niet kunnen betalen.
4. Het recht om te stemmen is voor mij belangrijk, omdat het in ieders belang is. Doe je het niet, dan verklein je de kans dat er wetten worden doorgevoerd die goed voor jou zijn.
5. Het recht om te demonstreren vind ik erg aanspreken, omdat het een ultiem voorbeeld is van vrijheid van meningsuiting.  Als een grote groep aan mensen zich niet gehoord voelt, is dit vaak wat er van komt.

4. Wat is de ontwikkeling geweest van de mensenrechten?
Mensenrechten worden naar mijn idee steeds uitgebreider, genuanceerder of gewoonweg méér. Honderd jaar geleden dachten vrouwen bijvoorbeeld vooral na over hun recht om te stemmen. Tegenwoordig gaat het over gelijkheid in loon, mate van zwangerschapsverlof, het herkennen van vrouwonvriendelijkheid in de media en noem maar op.
Zoiets vind ik juist goed. We zijn aan het finetunen op de dingen die nog oneerlijk zijn, of erbij komen in de huidige tijd. He feit dat mensenrechten steeds ingewikkelder worden is een teken dat mensen zich ook op scherp houden daarin.

kinderwet.jpg